LOADING IMAGES
DA27854 - Nguyễn Tấn Sê

Để tự tin giao tiếp tốt hơn. Tim công việc phù hợp. Và mong muốn có 1 nụ cười lâu. Vi đã lâu r em chưa bao giờ tự tin với nụ cười của mình

Bình luận
X