LOADING IMAGES
DA36343 - Nguyễn Minh Thảo

Mặt mụn và thân hình mập tôi cầm thấy sự chê bài cua moi người ,làm tôi mất tự tin khi giao tiếp với họ .

Bình luận
X