LOADING IMAGES
da31956 - Nguyễn Mai Kim Ngân

Em muốn được thay đổi trở nên đẹp hơn để chồng em không còn coi thường hay chê bai em nữa. Chồng em hay chê bai e xấu mập và già hay đánh đập là lấy tiền đi chơi. Em rất khổ tâm. Mong chương trình có thể giúp em trở nên đẹp hơn.

Bình luận
X