LOADING IMAGES
DA29978 - Nguyễn Huyền Trang

Mặt nỗi mụn,không tin tin ra đường với mọi người,mặt tròn nhieu người hay chê xấu…Do kinh phí quá nhieu không có điều kiện đê làm đẹp..Ước nguyen chi muon co khuôn mặt cân đối ưa nhìn

Bình luận
X