LOADING IMAGES
DA27356 - Nguyễn Hữu Hưng

Tôi tự ti với làn da của mình, răng không đều, muốn hoàn thiện bản thân để phù hợp với môi trường làm việc đang học tập là khách sạn, và tự tin để thực hiện đam mê ca hát của mình.

Bình luận
X