LOADING IMAGES
da40489 - Nguyễn hoàng yến

Nếu bạn là người gặp bất kỳ ai thân thuộc cũng có một câu nói “con bé đó lúc nhỏ xinh gê, sao giờ xấu dữ vậy?”, thậm chí nếu chỉ dám nhìn mình qua phần mềm photoshop của điện thoại thì lúc đó bạn đã giống tôi. Tôi mong muốn lấy lại vẻ đẹp thơ ngây lúc nhỏ và không còn tự ti nữa.

Bình luận