LOADING IMAGES
da40629 - Nguyễn Thị Duyên

Em muốn thay đổi cuộc sống của mình,muốn cuộc sống ý nghĩa hơn,muốn tự tin hơn khi đứng trước đám đông,không còn phải tự ti nữa.

Bình luận
X