LOADING IMAGES
DA35009 - Nguyễn Thị Cẩm Tiên

Tự ti với guong mặt có nhìu khuyết diểm do mụn và có xẹo lồi do bệnh thủy đậu để lại ở cổ và trên mặt rất ngại khi mọi người hỏi về lý do có xẹo ai củng nhìn k nhìu lúc thấy ng ta mặc dồ đẹp gương mặt k 1 chýt khuyết điểm mà rớt nước mắt, đến nổi khi ngta hỏi mình như muốn chui vào cái xoa nào đó, gđình bạn trai cứ nhìn thấy ở cổ và mặt có xẹo là quở mình nói bị như vậy thì còn gì đẹp nữa, rất mong chương trình giúp e có cơ họi thay dổi bản thân làm đẹp cho mình hoen, cám ơn chương trình rất nhìu

Bình luận