LOADING IMAGES
DA28994 - Lương Trần Như Ngọc

Em muốn thay đổi để xinh đẹp hơn. Tự tin hơn trong cuộc sống. Mọi người hay nói giống con khỉ vì nhìn nghiêng em rất xấu. Mũi tẹt mà con bị hô nữa. Hình trên fb em là e chỉnh sửa rất nhiều. Em mong chương trình để ý đến bài viết cửa em

Bình luận