LOADING IMAGES
DA35366 - LÊ VĂN LONG

Do công việc thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, mà trong lòng luôn cảm thấy tự ti về nhan sắc. Nên hiệu quả công việc chưa cao.

Bình luận
X