LOADING IMAGES
DA31826 - Lê Thị Thu Hoanh

Khuôn mặt e bị mụn nhiều năm . E dùng bất cứ sản phẩm nào cug không hết, ra ngoài rất mặt cảm ai cũng nói sao mặt con gái gì đau mà mụn ghê vậy. E mong ban giám khảo sẽ chọn e .

Bình luận
X