LOADING IMAGES
DA34616 - Lê thị ngọc Tiên

Em à một người không được hoàn hảo về ngoại hình vòng một không khuôn mặt đẹp cũng không còn bị bạn bè trêu chọc mỏ vảnh chân to như cột đình tôi muốn thay đổi để tự tin hơn khi ra đường mình anh chị cho em một cơ hội để thay đổi

Bình luận