LOADING IMAGES
da41051 - Lê thị kim ngân

Do em không tự tin về bề ngoài của e , nhiều người chê bai , hiẹn e đang có gia đinh nhưng k hạnh phúc , e muốn nhờ chương trình giúp e thay đổi để e có thể bắt đầu cuộc sống mới , e cảm ơn chương trình.

Bình luận