LOADING IMAGES
DA29232 - Lê Thị Hải thuận

Vì điều kiện không cho khép không có tiền để thay đổi phỗ thuật lên em muốn tham gia chương trình để được thay đổi .Em rất tự ti vì bản thân không hoàn hảo khuôn mặt có đôi môi dày và hàm bị hô . Mong chương trình giúp đỡ để em được tham gia. Em xin cảm ơn ạ

Bình luận
X