LOADING IMAGES
DA35266 - Lại Trần Thảo Nguyên

Luôn tự ti đã thay đổi đầu tóc cách ăn mặc nhưng vẫn k thay đổi được nhiều. Đôi lúc em củng ganh tị với nhiều người khác. Em từng rất rất không thích pttm. Vì e cho là đẹp vì dao kéo sẽ dính nhiều thị phi. Nhưng giờ khác rồi em muốn mình đẹp hơn. Vì điều kiện e k có nên muốn thông qua chương trình này. Mong chương trình giúp em. Em thành thật cảm ơn

Bình luận