LOADING IMAGES
DA28299 - Khúc Thị Thanh

Em muốn thay đổi vì em muốn không ai chọc em là Thanh Sẹo nữa, và em chỉ muốn thay đổi vừa tầm k cần đẹp quá, bởi vì e muốn sau này sẽ có cuộc sống tốt hơn.

Bình luận