LOADING IMAGES
DA34929 - Khổng Phúc Lộc

Lúc trẻ em không khôn khéo như người. Bị lừa tình gây hậu quả hối tiếc cả đời. Em luôn bị ám ảnh với quá khứ. Em muốn thay đổi làm con người mới. Diện mạo mới

Bình luận