Huỳnh Thị Mai Thảo

Tôi rất muốn dành được cơ hội làm đẹp miễn phí của chương trình. Bởi đối với tôi vẻ đẹp sẽ khiến tôi tự tin.

Bạn đang xem Huỳnh Thị Mai Thảo trong chuyên mục

Bình luận