LOADING IMAGES
DA36548 - Huynh thi dang dung

Mình bị như vậy ai cũng chê cười nên mình rất tự tị và mặt cảm ko dám ra đường gặp ai hết em mong chương trình giúp đỡ em cho em tự tin để bước ra đường và làm việc mình yêu thích vì khi xin việc ai cũng cười chê e hết

Bình luận