LOADING IMAGES
DA36993 - Hoàng Thị Thu Thảo

Mình tên thảo đến từ bình duơng, năn nay 25t, 25t mình chưa 1 lần biết yêu ai và cũng chưa từng đuợc ai yêu, mình cũng có nhắn tin nói chuyện với vài ngừoi nhưng khi gặp mặt họ lại làm qen bạn mình vài lần như vậy mình rất sốc và rất mất tự tin, khuôn mặt mìmh lúc nhỏ cũng bình thuờng nhưng càng lớn khuôn mặt mình cảng dài hàm duới càng đưa ra, 2 bên khuôn mặt mình ko đều nhau nhìn hơi méo, mắt mình thì chỉ có 1 mí. Mình đến với chuơng trình mong tìm đuợc cơ hội thay đổi ngoại hình lấy lại tự tin trong cuộc sống, cảm ơn chuơng trình

Bình luận
X