LOADING IMAGES
DA33740 - Hoàng Thị Thoa

Em muốn mình thay đổi diện mạo mới để e tự tin hơn khi giao tiếp và thay đổi suy nghĩ của moi người về diện maọ của e.Cha mẹ sinh ra và cho e con người ngày hôm nay nhưng e vẫn muốn mình thay đổi để tốt hơn.

Bình luận