LOADING IMAGES
DA35596 - Đỗ văn huy

Tôi Cảm thấy rất tự ti với mũi gẫy giữa phần nối từ mũi lên trán ..! Tôi đã từng đi làm mũi nhưng vỳ gặp phải bác sĩ không có kinh nghiệm lên tôi đã pải tháo mũi và bây giờ mũi lại trở về mũi cũ ..! Tôi rất mong được làm mũi

Bình luận
X