LOADING IMAGES
DA27582 - Đỗ Hoàng Nam

Tôi cảm thấy tự ti về khuôn mặt. Không được ăn khớp với nhau. Muốn thay đổi một cái gì đó trên khuôn mặt để có thể cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp. Cảm ơn!

Bình luận
X