LOADING IMAGES
DA31767 - Diệp Thị Minh phương

Cuộc đời tôi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống, câu chuyện bắt đầu mang tên nhan sắc.
Gia cảnh không khá giả nên bản thân cũng không thể thay đổi. Mặt lúc nào cũng đầy mụn từ nóng gan chuyển sang nội tiết. Để lại nhiều sẹo trên mặt, cuộc sống lúc nào cũng bị cho ra rìa, luôn bị khinh khi. Câu chuyện không thể nói bằng vài dòng chữ khi gặp ngừoi thật việc thật sự thấu hiểu sẽ rõ.

Bình luận
X