LOADING IMAGES
DA28969 - Dang pham bich ngoc

Do e ko có ngoại hình và 1 phần vì sinh con nữa nên bây giờ đi đâu cũng bị nhiều ngưòi soi mói. Đi xin việc làm cũng khó khăn. Nên e muốn thay đổi toàn diện để được có cuộc sống như bao ngưòi khác

Bạn có muốn cô ấy/anh ấy có cơ hội bước vào vòng trong để thay đổi diện mạo của mình!
Hãy bình chọn bằng cách nhấn like, comment và share ngay nhé!
Bình luận