LOADING IMAGES
DA36533 - chu thị cẩmTú

Mình không hoàn hảo từ nhỏ . mình luôn ngại giao tiếp . Mình mún đi xin việc nhưng lại ngại vì khuôn mặt không đẹp . đã nhiều lần mún đi thẩm mỹ nhưng lại không có chi phí. mình mún được thay đổi đẹp hơn tự tin hơn mong chương trình giúp đỡ mình

Bình luận