LOADING IMAGES
da36298 - Châu Thị Thúy Huỳnh

Muốn tìm kiếm công việc tốt hơn để lo lắng gia đình, vì hiện tại còn 2 em nhỏ đang học đại học, và tìm kiếm một bờ vai cho mình đến cuối đời. Tôi năm nay đã gần 30 mà vẫn k có cho mình một mối tình vì ai cũng ngại ngoại hình của tôi.

Bình luận