LOADING IMAGES
DA35806 - Bùi Trung Quý

E là ca sĩ tu do giọng hát có nhung ngoai hình là đieu bất lợi lúc nào đi xin bầu show đe hát lót thoi cũng bị từ chối vì ngoai hình.e xin viec làm tai những trung tâm bán hàng tgdd hay fpt ho cung nói e ko phù hop .e mong thay doi cuoc doi cua minh de e co tien nuoi bà ngoai và cháu e.

Bình luận
X