LOADING IMAGES
DA29920 - Bui thi y nhi

Bên chuong trinh có loại thẩm mỹ nào về ghép da ko hãy giúp e với. E cảm thấy mặc cảm va ngại tiếp xúc vs mọi người xung quanh Hay la nói chuyện vs người đối diện e cũng ngại và sợ 1 điều gì đó , .. Mong chương trình có thể cho e một cơ hội để e có thể bình thường tự nhiên ko mặc cảm nói chuyện vs moi nguoi xung quanh va e co the hoàn thành dc nhung ước mơ ma từ lâu e ko làm được … E xin cảm on rat nhiều

Bình luận
X