LOADING IMAGES
DA30543 - Bùi thị tú anh

Chào anh chị em tên tú anh em có một gương mặt không đẹp em rất khổ tâm lỗ mũi em to thường bị bạn bè kêu lỗ mũi heo da mặt thì mụm xấu dung nhan của em không được như những người con gái khác mà em lại không có chi phí đi phẩu thuật để mọi người không cười chê em nữa 27 tuổi đầu mà em vẫn không có một người để ý gì em không đẹp. Em mong qua chương trình này có thể giúp em thay đổi hoàn toàn để k bị cười chê là một con heo nữa.

Bình luận