LOADING IMAGES
DA36857 - Bùi thị Quỳnh Chi

Em muốn mặt hết mụn để đi ra đường đỡ tự ti hơn.Em bị mụn từ năm lớp 9 rồi ạ.
Em chỉ mong có thể hết mụn thôi.

Bình luận
X