LOADING IMAGES
DA31112 - Bùi Thị Kiều oanh

Em muon tự tin giao Tiếp với khách hàng.Công việc không có bắp bên Như gio mỗi tháng mỗi Công việc khác nhau.tự tin hơn trong Cuộc sống không khó khăn Như hiện gio. Lam cho cha me khổ Nữa

Bình luận