LOADING IMAGES
DA31866 - Bùi Thành Công

Do không may ngày còn đi học bị tai nạn nên để lại nhiều sẹo trên mặt nên khá mất tự tin khi giao tiếp với mọi người.

Bình luận
X