LOADING IMAGES
DA40155 - Bùi hoàng hương

Guong mặt của e bị gãy móm nguoi ta hay hmgoi là mặt lưỡi cày gì đó e rất mất tự tin mũi to và hàm khớp cắn nguọc ạ hic ! Mong ban tổ chức có thể giúp cho e , hiện tại e đag cố điều hành 1 spa nhỏ ơ thôn quê thui mà mất tự tin quá ạ

Bình luận